Asociace bytových družstev ČR se sídlem v Praze

Jste družstevník a hledáte informace ohledně práv a povinností členů bytového družstva? Kontaktujte nás. Sídlíme v Praze.

Asociace bytových družstev, právní poradna pro bytové družstva v Praze

Asociace bytových družstev České republiky podporuje stávající i nově vzniklá bytová družstva a poskytuje bytovým družstvům odbornou pomoc při řešení právní, technické či ekonomické problematiky související se správou bytového fondu a obecně činností bytových družstev.

Dále také osvětová činnost zaměřená na podporu rozvoje družstevního bydlení a rozšiřování znalostí o výhodách družstevního bydlení široké veřejnost. Zajišťujeme i vzdělávání a výměnu know-how našich členů.

Navštivte naše webové stánky nebo nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle či e-mailu a získejte další informace. Sídlíme v Praze.